Samtalet

Coaching är ett hjälpmedel som stöttar och vägleder för att individen ska nå gripbara mål. Det handlar om att medvetandegöra de egna resurserna hos individen. Ett synsätt som bygger på en tro om människans egen talang att finna insikten och svaren inom sig. Coachen ställer frågorna som får individen att reflektera, tänka i nya banor och bryta ner hindren och det är individen som gör jobbet. Samtalen bygger på GROW-modellen. Ett bra verktyg för att hitta en väg från mål till handling,

Grow betyder att växa, det vill säga utvecklas och nyttja sin inre potential bättre!

I varje samtal väljer klienten samtalets fokus där coachen vägleder och är ett bollplank. Samtalen inriktar sig på vad klienten befinner sig idag och vad den vill göra för att ta sig dit den vill vara imorgon, d.v.s. härifrån och framåt. Det som har hänt kan vi inte ändra på fast vi kan ändra vår inställning till det!

Mellan samtalen arbetar klienten med sina mål för att komma till sitt önskeläge.

Tanken bakom coaching är att individen ska kunna utveckla sig själv. Syftet är att hitta sina mål och våga genomföra dem. Det handlar om att bli medveten och mottaglig för att kunna hantera de olika situationerna. 

När jag arbetar med coaching vill jag se det som ett individuellt samtal med dig som individ. Jag ser det som en stor förmån att få ta del av ditt liv och hjälpa dig vidare framåt mot dina personliga mål.  I dagens sårbara och utsatta miljö verkar behovet av vägledande samtal öka. Något som jag har reflekterar över då mina individuella samtal ökar och jag är så tacksam för förtroendet.

Att ha en tydlig måltavla underlätta för oss att nå våra mål i livet!