IPU Profilhjul är ett pedagogiskt verktyg för att förstå våra olika beteenden. Vilka färger har du?

Vill du stärka samarbetet i ditt team, vässa ert säljarbete eller ska du kanske göra en viktig rekrytering? Varför inte börja med att ta reda på hur du och dina medarbetare fungerar? Om du vet vilka olika beteenden och drivkrafter ni har, kan du använda det för att på ett effektivt sätt utnyttja potentialen i din organisation.

Jag är behörig användare av IPU:s olika verktyg/analyser. Det bygger på gedigen forskning och är utvecklat i USA, men har använts i Sverige i över 20 år.  Baserat på ett enkelt analysunderlag skapar verktyget en bild av en persons beteende, drivkrafter och utvecklingsområden. Rätt hanterat ger det värdefull kunskap för att utveckla en individ eller ett team där alla har olika personligheter. 

Själva analysunderlaget finns på 40 språk och går snabbt och enkelt att göra. Men det är resultatet och hur man använder det som är det intressanta. Beroende på vad du vill uppnå gör jag en skräddarsydd återkoppling som ger dig svar på hur du ska jobba med dig själv eller din grupp, se länk: IPU profil och drivkraftsanalys

En nyckel till ökad effektivitet inom:

Ökad självkännedom

Personlig utveckling

Teamutveckling

Förbättrad kommunikation

Konflikthantering

IPU Drivkraftsanalys visar våra passioner, det som motiverar oss. Vad brinner du för?

Passioner motiverar oss! Det är det som förklarar varför vi engageras oss i olika frågor och det skapar möjligheter för motivationsfaktorer. Olika personer har olika drivkrafter och motiveras därför givetvis också av olika faktorer. 
Genom att ta reda på en persons drivkrafter hittar vi också nycklarna till vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för just den personen. Viktiga och avgörande för personens utveckling och arbetsinsats inom arbetslivet.  Att förstå sina och andras drivkrafter ökar arenan för vår kommunikation. Det handlar om att vi alla vill göra vårt bästa, ta beslut och satsa helhjärtat. Så vad går du och dina kollegor igång på?

IPU Profilanalys

  • Att förstå ditt beteende
  • Förstå andras beteende
  • Kunna anpassa beteendet till omgivningen

IPU Drivkraftsanalys

  • Vad du brinner för
  • Berör dig inuti
  • Får dig att satsa helhjärtat

 

 Du är en vinnare så utveckla din förmåga genom att nyttja dina talanger och passion!

"Annalyser över dig, så att du kan nyttja din fulla potential"