IPU Profilhjul är ett pedagogiskt verktyg för att förstå våra olika beteenden. Vilka färger har du?

Visste du att ”vilken färg är du” är den näst mest googlade meningen 2018 som börjar med ”vilken” enligt Googles egen statistisk?

DISA-modellen har väckt ett stort intresse hos oss alla. Våra färger fängslar oss och vi tolkar snart allt utifrån vår färgskala.

Den verkliga frågan är inte vilken färg du är, utan hur du gör med ditt beteende. Vad som gör analysen ännu mer spännande och intressant är: Varför vi gör som vi gör och vad vi går igång på!

Jag är behörig användare av IPU:s olika verktyg/analyser.     Det bygger på gedigen forskning och är utvecklat i USA, men har använts i Sverige i över 20 år.  Baserat på ett enkelt analysunderlag skapar verktyget en bild av en persons beteende, drivkrafter och utvecklingsområden. Rätt hanterat ger det värdefull kunskap för att utveckla en individ eller ett team där alla har olika personligheter. 

Själva analysunderlaget finns på 40 språk och går snabbt och enkelt att göra. Men det är resultatet och hur man använder det som är det intressanta. Beroende på vad du vill uppnå gör jag en skräddarsydd återkoppling som ger dig svar på hur du ska jobba med dig själv eller din grupp, se länk: IPU profil och drivkraftsanalys

En nyckel till ökad effektivitet inom:

 • Ökad självkännedom
 • Personlig utveckling
 • Teamutveckling
 • Förbättrad kommunikation
 • Konflikthantering

 

IPU Drivkraftsanalys visar våra passioner, det som motiverar oss. Vad brinner du för?

Passioner motiverar oss! Det är det som förklarar varför vi engageras oss i olika frågor och det skapar möjligheter för motivationsfaktorer. Olika personer har olika drivkrafter och motiveras därför givetvis också av olika faktorer. 
Genom att ta reda på en persons drivkrafter hittar vi också nycklarna till vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för just den personen. Viktiga och avgörande för personens utveckling och arbetsinsats inom arbetslivet.                              Att förstå sina och andras drivkrafter ökar arenan för vår kommunikation. Det handlar om att vi alla vill göra vårt bästa, ta beslut och satsa helhjärtat. Så vad går du och dina kollegor igång på?

IPU Profilanalys beskriver individens beteende, hur en person agerar.  

 • Att förstå ditt beteende
 • Förstå andras beteende
 • Kunna anpassa beteendet till omgivningen

IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter, varför en person gör det den gör.  

 • Vad du brinner för
 • Berör dig inuti
 • Får dig att satsa helhjärtat

 Du är en vinnare så utveckla din förmåga genom att nyttja dina talanger och passion!

"Annalyser över dig, så att du kan nyttja din fulla potential"